انجمن رشد و توسعه بهاباد
ورود کاربران
کد ملی:
موبایل/رمز:روشهای ارسال دیدگاه در مورد یک موضوع بحث:
  1. بر روی موضوع بحث که در صفحه اول سایت است کلیک کنید تا به بخش ثبت نظر شما وارد شوید.
  2. بر روی گروه کلیک نمایید تا به مباحث مربوطه در آن گروه وارد شده و سپس بر روی عنوان بحث کلیک کنید.
  3. سعی کنید با ثبت نام و ورود به سیستم نظر خود را ثبت نمایید تا نظر شما امتیاز بیشتر و وزن بیشتری در آمارها و اطلاعات آن بحث داشته باشد.
  4. اگر موضوع بحث با اولین گروهی که شما عضو آن هستید یکسان باشد نظر شما بیشترین وزن و بیشترین تاثیر را در نتیجه آمارها خواهد داشت.
  5. هر کاربر می تواند در دو گروه ثبت نام نماید و اولین گروه انتخابی گروه ویژه کاربر خواهد بود.
روش ثبت موضوع بحث جدید:
  • حتما باید کاربر سیستم باشید و امکان ورود به سیستم را داشته باشید.
  • با کلیک بر روی لینک باز کردن موضوع بحث جدید به صفحه مربوطه وارد شده و بحث را ثبت نمایید.
  • منتظر باشید تا بحث مورد نظر مورد تایید مدیر سیستم یا مدیر گروه قرار گیرد.
  • منتظر آرای کاربران دیگر باشید.
  • شخصی که بحث را ثبت نموده امکان ثبت نظر برای بحث خودش را ندارد.